Μαγνητικός Τομογράφος 3 Tesla

Αποτελώντας ένα state of art μηχάνημα και με την ταυτόχρονη χρήση του AIR Recon DL ο μαγνητικός τομογράφος λειτουργεί με μεγαλύτερη ευαισθησία συνδυάζοντας ανώτερη ομοιογένεια και βαθύτερη διείσδυση σήματος σε μικρότερο χρόνο. Με το νέο αυτό μοντέλο (SIGNA Architect 3T AIR Edition 128 καναλιών) η GE μας καλωσορίζει στο μέλλον καθώς η νέα πλατφόρμα της SIGNA επαναπροσδιορίζει την παραγωγικότητα και οδηγεί την απεικόνιση στο επόμενο επίπεδο. Παρακάτω θα ενημερωθείτε για μερικές από τις ειδικές εξετάσεις που υποστηρίζει, πέραν των κλασικών, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη θα βρείτε στο blog μας.

Υπηρεσίες

Μαγνητική Φασματοσκοπία (MR Spectroscopy)

Η Φασματοσκοπία είναι μία σύγχρονη εξειδικευμένη τεχνική του Μαγνητικού Τομογράφου που παρέχει πληροφορίες για τη μεταβολική δραστηριότητα ενός οργάνου. Ανιχνεύει την παρουσία και τη συγκέντρωση διαφόρων μεταβολιτών στους ιστούς, οι οποίοι δεν μπορούν να αναγνωριστούν με τη συμβατική μαγνητική τομογραφία. Ο ασθενής δεν επιβαρύνεται με ακτινοβολία ενώ η εξέταση είναι ανώδυνη.  

Χρησιμοποιείται στη μελέτη νεοπλασματικών παθήσων, νευροεκφυλιστικών και μεταβολικών νοσημάτων και άλλων παθολογιών, όπως η απομυελίνωση και η επιληψία. 

Η κύρια εφαρμογή της είναι στην ογκολογική απεικόνιση, παρέχοντας σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες συμβάλλουν: 

 • Στον ακριβέστερο χαρακτηρισμό ενός όγκου 
 • Στη διαφορική διάγνωση νεοπλασματικών παθήσεων από άλλες παθολογίες 
 • Στον προθεραπευτικό σχεδιασμό 
 • Στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης μετά από θεραπεία
Υπηρεσίες

Δεσμιδογραφία (DTI-Tractography)

Σύγχρονη τεχνική της Μαγνητικής Τομογραφίας με την οποία επιτυγχάνεται η τρισδιάστατη απεικόνιση και η χαρτογράφηση των σύνθετων συνδέσεων των νευρικών ινών του εγκεφάλου. Χρησιμοποιείται για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό σε περίπτωση νεοπλασίας, χαρτογραφώντας την περιοχή πριν από τη χειρουργική επέμβαση ή το σχεδιασμό της θεραπείας. Έχει εφαρμογή και σε διάφορα άλλα νευρολογικά νοσήματα, όπως νευροεκφυλιστικές και απομυελινωτικές παθήσεις και ισχαιμικά επεισόδια.

Υπηρεσίες

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς είναι μία από τις νεότερες απεικονιστικές τεχνικές που επιτρέπει τη μελέτη της καρδιακής ανατομίας και λειτουργίας. Αποτελεί μία αναίμακτη, ασφαλή και ανώδυνη εξέταση που δεν επιβαρύνει τον εξεταζόμενο με ακτινοβολία. Είναι ιδανική στη διερεύνηση καρδιακών παθήσεων, όπως: 

 • Στεφανιαία νόσος: Μελέτη της αιμάτωσης, της κινητικότητας (σε ηρεμία και σε κόπωση) και της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου, ιδιαίτερα χρήσιμη σε ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα. Ταυτόχρονα μπορούν να μελετηθούν οι εκφύσεις και η μορφολογία των στεφανιαίων αρτηριών. 
 • Μυοκαρδίτιδα: Ανάδειξη της φλεγμονής του μυοκαρδίου επί κλινικής υποψίας μυοκαρδίτιδας, μίας πάθησης που μπορεί να εκδηλωθεί με ποικιλία συμπτωμάτων. Στην ήπια μορφή της συνήθως αυτοϊάται, ενώ οι σοβαρότερες μορφές μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλοκές, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, εάν δε διαγνωστούν έγκαιρα. 
 • Μυοκαρδιοπάθειες: Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς επιτρέπει τη μη-επεμβατική πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση του τύπου της μυοκαρδιοπάθειας (πχ υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, διατατική μυοκαρδιοπάθεια). 
 • Βαλβιδοπάθεια: Αν και ο υπέρηχος καρδιάς παραμένει η πρωταρχική μέθοδος εκτίμησης των καρδιακών βαλβίδων, η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς παρέχει επιπρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για την εκτίμηση του ασθενούς, σε περιπτώσεις στενώσεων και ανεπάρκειας των βαλβίδων. 
 • Παθήσεις των μεγάλων αγγείων: Αξιολόγηση του μεγέθους και της ανατομίας των μεγάλων αγγείων που συνδέονται με την καρδιά, καθιστώντας εύκολη τη διάγνωση και την παρακολούθηση παθήσεων, όπως το ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής. 
 • Συγγενείς καρδιοπάθειες: Συμβάλλει στην απεικονιστική μελέτη ασθενών με εκ γενετής ανωμαλίες της διάπλασης της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων. Χρησιμοποιείται τόσο για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, όσο και για τη μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών μετεγχειρητικά ή σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται ακόμα χειρουργική επέμβαση. 
 • Παθήσεις του περικαρδίου: Επιτρέπει τον έλεγχο του περικαρδίου τόσο σε περιπτώσεις συγγενών ανωμαλιών (πχ περικαρδιακή κύστη), όσο και σε επίκτητες ασθένειες (πχ φλεγμονή, περικαρδιακή συλλογή).  

Στις διάφορες απεικονιστικές τεχνικές περιλαμβάνονται: 

 • Κλασική Μαγνητική Τομογραφία Καρδίας 
 • Δυναμική Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (με αδενοσίνη) 
 • Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς με Χαρτογράφηση του μυοκαρδίου (T1/T2 mapping)
Υπηρεσίες

Πολυπαραμετρική Προστάτη

Η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία του Προστάτη είναι μία ειδική τεχνική που επιτρέπει τη μελέτη του προστάτη αδένα. Κατέχει σημαντική θέση στη διάγνωση και τη σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη, την εκτίμηση του αποτελέσματος της θεραπείας και την ανίχνευση τοπικής υποτροπής. Χάρη στην υψηλή αρνητική προγνωστική αξία της μεθόδου, σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να αποφευχθεί η βιοψία. Στις περιπτώσεις που ανευρίσκονται ύποπτες περιοχές, οι βιοψίες είναι στοχευμένες στις περιοχές αυτές. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η  λήψη τυχαίων δειγμάτων από τον αδένα, καθιστώντας λιγότερο επώδυνη τη διαδικασία της βιοψίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ουρολογίας συστήνεται η διενέργεια Πολυπαραμετρικής Μαγνητικής Τομογραφίας Προστάτη πριν από κάθε βιοψία.

Υπηρεσίες

Μαγνητική Τομογραφία Μαστών

Αποτελεί συνδυασμό της συμβατικής μαγνητικής τομογραφίας με τις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης και ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται με τη χρήση εξελιγμένων ακολουθιών διάχυσης (DWI) καθώς και υψηλής ευκρίνειας ισοτροπικών ακολουθιών για την εκτίμηση της μορφολογίας των βλαβών, ενώ γίνεται και δυναμική μελέτη μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας. Έχει υψηλή ευαισθησία στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και κατέχει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της θεραπείας. Δεν αντικαθιστά τη μαστογραφία ή τον υπέρηχο μαστού και την κλινική εξέταση, αλλά αποτελεί συμπληρωματικό διαγνωστικό εργαλείο. Η χρήση της επεκτείνεται συνεχώς. Στις ενδείξεις περιλαμβάνονται: 

 • Προληπτικός έλεγχος (screening) σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για καρκίνο του μαστού, όπως γυναίκες με γονιδιακή επιβάρυνση ή με ατομικό /οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, και σε γυναίκες με πυκνούς μαστού (πάντα σε συνδυασμό με μαστογραφία ή/και υπέρηχο) 
 • Περαιτέρω διερεύνηση αμφιλεγόμενων ευρημάτων της μαστογραφίας και του υπερήχου 
 • Προεγχειρητική σταδιοποίηση, επιτρέποντας τον καθορισμό της έκτασης της νόσου σε νεοδιαγνωσθέν καρκίνο του μαστού για την επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής προσέγγισης 
 • Αναζήτηση της πρωτοπαθούς εστίας σε γυναίκες με μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια 
 • Εκτίμηση της ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία 
 • Ανίχνευση τοπικής υποτροπής μετά από χειρουργείο 
 • Αξιολόγηση της κατάστασης των ενθεμάτων 
Υπηρεσίες

Μαγνητική Εντερογραφία

Είναι χρήσιμη εξέταση για τον  εντοπισμό και την παρακολούθηση φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και ειδικότερα της νόσου Crohn. Άλλες ενδείξεις είναι ο ειλεός, οι όγκοι ή η αδιευκρίνιστη αιμορραγία του λεπτού εντέρου. Δεν χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία και δεν χρειάζεται ενδοσκόπηση. Αξιολογώντας διάφορους απεικονιστικούς παράγοντες όπως ο βαθμός πάχυνσης του τοιχώματος, η ύπαρξη τοιχωματικού και παρεντερικού οιδήματος, ο βαθμός και η στρωματική κατανομή της τοιχωματικής σκιαγραφικής ενίσχυσης και η ύπαρξη μεσεντέριας λεμφαδενοπάθειας και συμφόρησης των μεσεντέριων αγγείων, μπορεί να εκτιμηθεί η ενεργότητα της νόσου. Η ορθή ταξινόμηση της εντερικής στένωσης και η αξιολόγηση της ενεργότητας της νόσου αποτελεί σημαντική κλινική πληροφορία για την επιλογή της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής ή την ανταπόκριση σε υφιστάμενη θεραπεία.

Νέα

Πληροφορίες από τους ειδικούς μας και νέα από τον όμιλο

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.