Μαγνητικός Τομογράφος 3 Tesla

Αποτελώντας ένα state of art μηχάνημα και με την ταυτόχρονη χρήση του AIR Recon DL ο μαγνητικός τομογράφος λειτουργεί με μεγαλύτερη ευαισθησία συνδυάζοντας ανώτερη ομοιογένεια και βαθύτερη διείσδυση σήματος σε μικρότερο χρόνο. Με το νέο αυτό μοντέλο (SIGNA Architect 3T AIR Edition 128 καναλιών) η GE μας καλωσορίζει στο μέλλον καθώς η νέα πλατφόρμα της SIGNA επαναπροσδιορίζει την παραγωγικότητα και οδηγεί την απεικόνιση στο επόμενο επίπεδο. Παρακάτω θα ενημερωθείτε για μερικές από τις ειδικές εξετάσεις που υποστηρίζει, πέραν των κλασικών, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη θα βρείτε στο blog μας.

Υπηρεσίες

Φασματοσκοπία (Spectroscopy)

Μέθοδος κατά την οποία ανιχνεύονται μεταβολίτες που δεν μπορούν να αναγνωριστούν με τη συμβατική μαγνητική τομογραφία και μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μεταβολική δραστηριότητα ενός οργάνου. Χρησιμοποιείται κυρίως για να χαρακτηρίσει νεοπλασματικές παθήσεις αλλά και για νευροεκφυλιστικά και μεταβολικά νοσήματα ή άλλες παθολογίες (απομυελίνωση). Προσφέρονται σημαντικές πληροφορίες για:

 • Την ταυτοποίηση και την αξιολόγηση ενός όγκου.
 • Την διαφορική διάγνωση νεοπλασιών από άλλες παθολογίες.
 • Τον προθεραπευτικό σχεδιασμό.
 • Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της θεραπείας.
Υπηρεσίες

Δεσμιδογραφία (DTI-Tractography)

Απεικονίζονται οι διασυνδέσεις των νευρικών ινών του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης. Mπορούμε να προσδιορίσουμε περιοχές καταστροφής ή παρεκτόπισης δεσμίδων της λευκής ουσίας. Γίνεται χαρτογράφηση της περιοχής πριν από χειρουργική επέμβαση ή τον σχεδιασμό της θεραπείας. Με τη μαγνητική δεσμιδογραφία επιτυγχάνεται τρισδιάστατη απεικόνιση των νευρικών οδών, δεδομένα που έχουν εφαρμογή σε διάφορα νευρολογικά νοσήματα.

Υπηρεσίες

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς είναι μια από τις νεότερες απεικονιστικές τεχνικές της καρδιάς. Είναι αναίμακτη, ασφαλής, ανώδυνη και χωρίς ακτινοβολία. Ιδανική στη διερεύνηση των καρδιακών προβλημάτων. Οι κύριες ενδείξεις που μπορεί να δώσει είναι για ζητήματα και νόσους, όπως:

 • Στεφανιαία νόσος: Μελέτη της έκφυσης και μορφολογίας στεφανιαίων αρτηριών, αιμάτωσης, κινητικότητας σε ηρεμία – κόπωση και βιωσιμότητας του μυοκαρδίου.
 • Μυοκαρδίτιδα: Η μυοκαρδίτιδα εμφανίζεται είτε με έντονη κλινική εικόνα είτε με άτυπη μορφή. Πάνω από το 50% των άτυπων μορφών θα οδηγηθεί σε καρδιακή ανεπάρκεια αν μείνει αδιάγνωστο.
 • Μέτρηση καρδιακής μάζας: Μελέτη αιτίων διατατικής μυοκαρδιοπάθειας και κατανομή της υπερτρoφικής μυoκαρδιoπάθειας.
 • Μελέτη βαλβίδων Φυσικών & Προσθετικών: Η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιείται επιτυχώς για τη μελέτη φυσικών και προσθετικών βαλβίδων. Η CMR είναι το ίδιο αξιόπιστη με τη διοισοφάγειο ηχοκαρδιογραφία.
 • Ανατομία καρδιάς & Μεγάλων Αγγείων: Αvίχvευση περικαρδιακώv συλλoγώv.
 • Κλασική μαγνητική τομογραφία καρδιάς: Είναι μία από τις πλέον σημαντικές απεικονιστικές τεχνικές για τη διάγνωση των καρδιαγγειακών παθήσεων.
 • Δυναμική Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς: Με Αδενοσίνη
 • Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς Με Χαρτογράφηση του Μυοκαρδίου Τ1/Τ2 mapping.
Υπηρεσίες

Πολυπαραμετρική Προστάτη

Η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία του Προστάτη αποτελεί σήμερα την ακριβέστερη μέθοδο στη διάγνωση, τον εντοπισμό τη σταδιοποίηση και την παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη. Αποτελεί μια πάρα πολύ χρήσιμη και αξιόπιστη εξέταση με πολύ υψηλή αρνητική προγνωστική αξία και μπορεί να εντοπίζει τα νεοπλάσματα σε ποσοστά που ξεπερνούν το 80-90%. Πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή της βιοψίας αλλά και στις περιπτώσεις που απαιτείται βιοψία, εφόσον έχει προηγηθεί η τομογραφία. γίνεται σε συγκεκριμένη περιοχή και δεν λαμβάνονται τυχαία δείγματα από όλο τον αδένα. Σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ουρολογίας, συνίσταται να προηγείται Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη πριν από κάθε βιοψία.

Υπηρεσίες

Μαγνητική Τομογραφία Μαστών

Αποτελεί συνδυασμό της μαγνητικής τομογραφίας και σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης και ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από εξελιγμένες ακολουθίες διάχυσης (DWI, δυναμικής ενίσχυσης σκιαγραφικής ουσίας καθώς και από υψηλής ευκρίνιας ισοτροπικές ακολουθίες για την εκτίμηση της μορφολογίας των βλαβών. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πρώιμη διάγνωση και τη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Ενδείκνυται σε γυναίκες

 • Υψηλού ρίσκου για την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού
 • Που έχουν διαγνωσθεί με υπερπλασία ή νεοπλασία σε κάποια βιοψία του μαστού.
 • Είναι επιβεβαιωμένοι φορείς γονιδιακών μεταλλάξεων (BRCA1 & BRCA2).
 • Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό κακοήθειας.

Η μαγνητική μαστού ενδείκνυται επίσης στις εξής περιπτώσεις :

 • Πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσο υπάρχει ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία.
 • Σε προεγχειρητικό έλεγχο.
 • Περαιτέρω διερεύνηση ευρημάτων. μαστογραφίας ή υπερήχου.
 • Έλεγχο υπολειπόμενης νόσου σε γυναίκες που έχουν χειρουργηθεί
 • Στις περιπτώσεις που εμφανίζεται μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια.
Υπηρεσίες

Μαγνητική Εντερογραφία

Είναι χρήσιμη εξέταση για τον  εντοπισμό και την παρακολούθηση φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και ειδικότερα της νόσου Crohn. Άλλες ενδείξεις είναι ο ειλεός, οι όγκοι ή η αδιευκρίνιστη αιμορραγία του λεπτού εντέρου. Δεν χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία και δεν χρειάζεται ενδοσκόπηση. Αξιολογώντας διάφορους απεικονιστικούς παράγοντες όπως ο βαθμός πάχυνσης του τοιχώματος, η ύπαρξη τοιχωματικού και παρεντερικού οιδήματος, ο βαθμός και η στρωματική κατανομή της τοιχωματικής σκιαγραφικής ενίσχυσης και η ύπαρξη μεσεντέριας λεμφαδενοπάθειας και συμφόρησης των μεσεντέριων αγγείων, μπορεί να εκτιμηθεί η ενεργότητα της νόσου. Η ορθή ταξινόμηση της εντερικής στένωσης και η αξιολόγηση της ενεργότητας της νόσου αποτελεί σημαντική κλινική πληροφορία για την επιλογή της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής ή την ανταπόκριση σε υφιστάμενη θεραπεία.

Νέα

Πληροφορίες από τους ειδικούς μας και νέα από τον όμιλο

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.